Anti-Emperyalist Mücadele Komitesi 10 No.lu Açıklama: Berlin Nakba Günündeki Polis Saldırısı Hakkında Açıklama

Nakba (Afet/Felaket) gününün 74. yıl dönümünde dünyanın her yerinde Filistinliler Siyonist rejime ve onun emperyalist işbirlikçilerine karşı adalet talep etti. Şehrimiz Berlin’de de her yıl binlerce kişi bu günü anıyor ve her milletten insan sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı Filistin halkıyla dayanışma gösteriyor.
Ama bu yıl Berlin polisi, Nakba’nın tüm halka açık anmalarını ve eylemleri yasakladı. İfade ve toplanma özgürlüğüne yönelik bu ucuz saldırı, Filistin kimliğine karşı görülmemiş bir saldırı halini aldı; Filistin bayrakları ve Filistin kefiyesi gibi sembollerin açık alanda gösterilmesi ve giyilmesi yasaklandı! Bu kabul edilemez ırkçı politikalara meydan okunmalıydı.

Continue reading “Anti-Emperyalist Mücadele Komitesi 10 No.lu Açıklama: Berlin Nakba Günündeki Polis Saldırısı Hakkında Açıklama”

Anti-Emperyalist Mücadele Komitesi 11 No.lu Açıklama: ÖZGÜL, İHSAN VE SERKAN SERBEST BIRAKILSIN!

16 Mayıs 2022’de devrimci gazeteci Özgül Emre, Mannheim’da Alman polisi tarafından gün ortası kaçırıldı. Ertesi gün polis, Grup Yorum üyesi İhsan Cibelek’in evine baskın düzenledi. Zorla gözaltına alınan İhsan Cibelek’in vücudunda çürükler ve sıyrıklarla oluştu. Her ikisinin de ilgili mahkemelere çıkarıldıktan sonra tutuklanmasına karar verilmiştir. Özgül Emre JVA Rohrbach Hapishanesine, İhsan Cibelik JVA Köln-Osendorf’a götürülmüştür. 17 Mayıs 2022’de Hamburg’da anti-faşist Serkan Küpeli de gözaltına alınmıştır.

Continue reading “Anti-Emperyalist Mücadele Komitesi 11 No.lu Açıklama: ÖZGÜL, İHSAN VE SERKAN SERBEST BIRAKILSIN!”

Panel: Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!

Bu metin İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir

Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz! (Long live our death fast resistance!)

NewYorck at Bethanien, 12 Haziran 2022, 16:00, Pazar

Panel: Bir politik mücadele aracı olarak ölüm orucu direnişi

“Ölüm orucu direnişimiz bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü anlatım biçimidir.”

Cezaevlerinde tutuklu bulunan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım Aralık 2021’den bu yana sürdükleri açlık grevini ölüm orucuna çevirdiler.  Bir diğer özgür tutsak Özgür Karakaya, tahliye hakkının gaspına karşı 43 gündür açlık grevinde. Aynı zamanda, Almanya cezaevlerinde tutuklu bulunan Özgül Emre, tek tip elbise dayatmasına karşı süresiz açlık grevine başladı. Açlık grevinde şeker ve b12 takviyesi dışında hiçbir şey yenmez. Süresiz açlık grevi anlamına gelen ölüm orucu direnişinde ya kişinin talepleri karşılanır ya da kişi yetersiz beslenmeden ölür. Politik anlamda ölüm orucunun anlamı şudur: Ya adalet, ya ölüm!

Continue reading “Panel: Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”