Panel: Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!

Bu metin İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir

Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz! (Long live our death fast resistance!)

NewYorck at Bethanien, 12 Haziran 2022, 16:00, Pazar

Panel: Bir politik mücadele aracı olarak ölüm orucu direnişi

“Ölüm orucu direnişimiz bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü anlatım biçimidir.”

Cezaevlerinde tutuklu bulunan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım Aralık 2021’den bu yana sürdükleri açlık grevini ölüm orucuna çevirdiler.  Bir diğer özgür tutsak Özgür Karakaya, tahliye hakkının gaspına karşı 43 gündür açlık grevinde. Aynı zamanda, Almanya cezaevlerinde tutuklu bulunan Özgül Emre, tek tip elbise dayatmasına karşı süresiz açlık grevine başladı. Açlık grevinde şeker ve b12 takviyesi dışında hiçbir şey yenmez. Süresiz açlık grevi anlamına gelen ölüm orucu direnişinde ya kişinin talepleri karşılanır ya da kişi yetersiz beslenmeden ölür. Politik anlamda ölüm orucunun anlamı şudur: Ya adalet, ya ölüm!

Continue reading “Panel: Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”