Anti-Emperyalist Mücadele Komitesi 11 No.lu Açıklama: ÖZGÜL, İHSAN VE SERKAN SERBEST BIRAKILSIN!

16 Mayıs 2022’de devrimci gazeteci Özgül Emre, Mannheim’da Alman polisi tarafından gün ortası kaçırıldı. Ertesi gün polis, Grup Yorum üyesi İhsan Cibelek’in evine baskın düzenledi. Zorla gözaltına alınan İhsan Cibelek’in vücudunda çürükler ve sıyrıklarla oluştu. Her ikisinin de ilgili mahkemelere çıkarıldıktan sonra tutuklanmasına karar verilmiştir. Özgül Emre JVA Rohrbach Hapishanesine, İhsan Cibelik JVA Köln-Osendorf’a götürülmüştür. 17 Mayıs 2022’de Hamburg’da anti-faşist Serkan Küpeli de gözaltına alınmıştır.

Alman devleti bu baskınları, gözaltı ve tutuklamaları 129-B maddesine dayandırmaktadır. Alman hukukunun 129-B maddesi, Türkiyeli devrimcileri baskı altında tutmak ve terörist olarak yaftalamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Daha önce, Stuttgart’ta 5 Türkiyeli anti-faşist yıllarca hapis cezasına çarptırıldı. Suçları neydi peki? Grup Yorum konserlerinin organize edilmesi, dergiler dağıtılması, piknik düzenleme, direnişi destekleme, devam eden dernek faaliyetleri! Alman emperyalizmi sayesinde, bu faaliyetlerin hepsinin “terörist” faaliyetler olduğunu öğrendik.
Ama gerçek teröristlerin kim olduğunu biliyoruz. Daha bu hafta, Almanya’nın ağır silah ve cephanelik sevkiyatı Ukrayna’ya ulaştı. NATO, ABD ve Avrupalı ​​emperyalistler Ukrayna’yı kendi çıkarları için bir savaş alanına döndürdüler ve şimdi kendi silahlarıyla donanmış Nazi Azov taburu ile süreklileşmiş bir savaş düzeni oluşturmaya çalışıyorlar.
Buna terörizm denir. Milyonları öldürdüğünüz sisteminizin şiddetin ana kaynağı olduğunu, terör demogojilerinin arkasına saklanarak gizleyemezsiniz. Bir müzisyen, bir gazeteci, bir anti-faşist genç terörist ama nasılsa sizler hem Nazilerin silah tüccarı, hem de dünya barışının koruyucularısınız!
İhsan Cibelek, Grup Yorum’un ilk zamanlarından bugüne kadar içinde bulunmuş devrimci bir müzisyendir. 2000-2007 arası Amerikan Emperyalizmi ve Türkiye faşizminin devrimcileri hapishanelerde teslim alma politikalarına karşı vücudunu siper etti ve 253 gün boyunca ölüm orucunda açlığıyla direndi. Bu sürecin bir sonucu olarak Wernicke Korsakoff hastasıdır.
Özgül Emre, 1990’larda Türkiye devrimci mücadelesinin doruk noktasında, Kurtuluş dergisinde çalışmış bir gazetecidir. Almanya’da bir devrimci olarak, uyuşturucuyla mücadele komitelerden ırkçılık karşıtı komitelere kadar bir çok farklı komitede çalıştı.
Serkan yıllarca halkının anti-faşist, anti-emperyalist mücadelesine emek verdi.
İnsanların sokaklardan kaçırıldığı, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne yapılan mafyatik baskınlar ile devrimciler durdurulamaz.
TÜM DEVRİMCİ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK!
DEVRİMCİ OLMAK SUÇ DEĞİL, GÖREVDİR!
ÖZGÜL, İHSAN VE SERKAN SERBEST BIRAKILSIN!
Özgül, Ihsan ve Serkan’a adalet talep etmek için Federal Adalet Bakanlığı’nın önünde olacağız
Mohrenstr. 37, 10117
Berlin

20 Mayıs 2022 13:00

Anti-Emperyalist Mücadele Komitesi, Berlin, 18 Mayıs 2022